Club reglement

Huishoudelijk reglement Freestyle Motion

Betalingen

 • €15,00 inschrijfgeld.
 • 1x per jaar wordt de bondscontributie geïncasseerd (7,50).
 • 1 les is €21,- per maand, 2de les €15,00 per maand.
 • De contributie wordt per maand betaald via automatische incasso.
 • De contributie wordt per maand geincasseerd.
 • De contributie wordt 10 maanden betaald.

Opzeggen

 • Het lidmaatschap eindigt niet automatisch aan het einde van het seizoen.
  Opzeggen moet schriftelijk, het liefst met reden.
 • Opzeggen kan per 1 december, 1 maart of aan het einde van het seizoen (voor 1 juli)
 • Opzeggen moet minimaal 1 maand voor de opzeg datum.
  – 1 november om te stoppen op 1 december
  – 1 februari om te stoppen op 1 maart
  – 1 juni om te stoppen op 1 juli
 • De opzegging is pas definitief als u een bevestiging hiervan heeft ontvangen.
 • Te laat opzeggen van het lidmaatschap betekent dat u lid ben tot de volgende opzegtermijn.

Vakantie

 • In de vakanties zijn er geen trainingen, je kunt wel vrij sporten.