Onbeperkt abonnement

Springen zo vaak als je wil!

Kan je er geen genoeg van krijgen?
Sluit dan een onbeperkt abonnement af!

Spelregels voor onbeperkte abonnementen!

Reserveren is verplicht
• Dagelijkse toegang tijdens schoolvakanties, bekijk de website voor actuele openingstijden.
• Vrij sporten op basis van beschikbaarheid op onderstaande dagen/tijden tijdens het seizoen:

Dag Tijd
Maandag 13:00 – 21:00
Dinsdag 13:00 – 21:00
Woensdag 13:00 – 21:00
Donderdag 13:00 – 21:00
Vrijdag 13:00 – 21:00
Zaterdag 10:00 – 18:00
Zondag 10:00 – 18:00

– Uitzonderingen –

Onderstaande gevallen vallen niet onder het onbeperkte abonnement.

INSCHRIJVEN!

 Download hieronder het inschrijfformulier voor onbeperkte abonnementen.

Belangrijk!

• Minimale leeftijd is 6 jaar voor onbeperkte abonnementen.
• Bij inlevering van het inschrijfformulier ontvangen wij graag een pasfoto.
• Reserveren voor vrij sporten is verplicht.
• Bij de eerste incasso wordt €5,- borg geïncasseerd voor de lidmaatschapspas. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de pas in goede staat terug te worden gebracht. U ontvangt de borg na ondertekening in de vestiging contant terug.
• Bij verlies, diefstal of schade aan de lidmaatschapspas word €5,- in rekening gebracht.
• Sportclub FreeStyle Rotterdam is ten alle tijden in de positie het abonnement stop te zetten.
• Bij het niet naleven van de regels behoud FreeStyle Rotterdam ten alle tijden het recht om de klanten de toegang tot de zaal te weigeren.
• Als het abonnement niet betaald is wordt de pas tijdelijk geblokkeerd. Deze komt weer vrij nadat wij de betaling
hebben ontvangen.

Tarieven

Onbeperkt vrij sporten.
• €195,- per jaar OF €19,50 per maand
• €10,- Inschrijfgeld (Eenmalig)

Onbeperkt vrijsporten + lessen.
• €27,50 per maand (1x per week les + onbeperkt vrij sporten)
• €42,50 per maand (2x per week les + onbeperkt vrij sporten)
• €10,- Inschrijfgeld (Eenmalig)

Uitzonderingen.
Onderstaande gevallen vallen niet onder het onbeperkte abonnement.
• Discospringen
• Speciale evenementen

Lidmaatschap.
• Lidmaatschap word 12 maanden per jaar geincasseerd.
• Lidmaatschap bedraagt minimaal 3 maanden.

Opzeggen.

• Opzeggen kan per 1 december, 1 maart of aan het einde van het seizoen (voor 1 juli)
• Opzeggen moet minimaal 1 maand voor de opzegdatum.
– 1 november om te stoppen op 1 december
– 1 februari om te stoppen op 1 maart
– 1 juni om te stoppen op 1 juli
• De opzegging is pas definitief als u een bevestiging hiervan heeft ontvangen.
• Te laat opzeggen van het lidmaatschap betekent dat u lid bent tot de volgende opzegtermijn.
• Opzeggen kan via mail: rotterdam@freestylemotion.nl